15 december 2022

Offshore Experience

De Offshore Experience is een jaarlijks evenement in Den Helder rondom de ‘duurzame blauwe economie’ als centraal thema. Het wordt georganiseerd door ons communicatielabel echt zichtbaar. in samenwerking met ECHT en andere partners. Een dag vol inzichten, netwerken en vooral ervaringen rondom de duurzame blauwe economie.
8 december 2022

Nationaal Programma RES

Één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van 35TWh hernieuwbare energie op land in 2030. Dertig regio’s werken hieraan middels de Regionale Energie Strategie (RES). Zij worden ondersteund door het Nationaal Programma RES (NP RES). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een van de opdracht gevende partijen.
15 december 2022

Circular
Wind Hub

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ECHT de hele windindustrie gemobiliseerd om holistisch te werken aan de transitie naar volledige circulariteit. The Circular Wind Hub bestaat uit een drietal fases. Van (1) mobilisatie (het Moonshot project), (2) uitwerking in circulaire hubs en werkgroepen tot (3) het uitvoeren van projecten.
7 december 2022

KustCoalitie #talentforwind

Onze offshore windindustrie kampt met een groeiend tekort aan knappe koppen en gouden handjes. Terwijl de sector volop groeit om de Nederlandse duurzame energie ambities te behalen en baangarantie biedt, blijft nieuw geschoolde aanwas schaars. De KustCoalitie is de verbindende factor tussen onderwijsinstellingen en de industrie en enthousiasmeert (aankomende) studenten voor een mooie carrière in […]
15 december 2022

De Rijke
Noordzee

Met De Rijke Noordzee grijpen we de unieke kans die windmolenparken bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Zo helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee. Erwin Coolen leidt namens ECHT het programma.