19 september 2023

Verkenning Cybersecurity Wind op Zee

De offshore windsector (Wind op Zee) vervult een sleutelrol voor de Nederlandse energietransitie in het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. Echter, deze snelle groei en de digitalisering van de energiesector heeft geleid tot een toename aan kwetsbaarheden op het gebied van cyberveiligheid van de kritische infrastructuur. Onder leiding van Hans Timmers (Managing Director) heeft adviesbureau […]
20 oktober 2023

Decommissioning of offshore wind farms

De Rijke Noordzee grijpt de unieke kans die offshore windparken bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Door de verschillende praktijkprojecten die het programma omvat, doet De Rijke Noordzee veel kennis en inzicht op in natuurverbetering in windparken.Ook onderzoekt het programma of natuurwaarden die zijn gecreëerd of ontstaan in offshore windparken ook na […]