15 december 2022

Circular
Wind Hub

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ECHT de hele windindustrie gemobiliseerd om holistisch te werken aan de transitie naar volledige circulariteit. The Circular Wind Hub bestaat uit een drietal fases. Van (1) mobilisatie (het Moonshot project), (2) uitwerking in circulaire hubs en werkgroepen tot (3) het uitvoeren van projecten.