15 december 2022

Offshore Experience

De Offshore Experience is een jaarlijks evenement in Den Helder rondom de ‘duurzame blauwe economie’ als centraal thema. Het wordt georganiseerd door ons communicatielabel echt zichtbaar. in samenwerking met ECHT en andere partners. Een dag vol inzichten, netwerken en vooral ervaringen rondom de duurzame blauwe economie.
8 december 2022

Nationaal Programma RES

Één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van 35TWh hernieuwbare energie op land in 2030. Dertig regio’s werken hieraan middels de Regionale Energie Strategie (RES). Zij worden ondersteund door het Nationaal Programma RES (NP RES). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een van de opdracht gevende partijen.