Onze expertise

Circulariteit


Als mensheid verbruiken we op dit moment meer grondstoffen dan de wereld jaarlijks aankan. De energietransitie kan een oplossing bieden voor dit probleem. Door vanaf het begin in te zetten op een volledige circulaire keten gaan grondstoffen niet langer verloren maar worden deze opnieuw ingezet aan het einde van de technische levensduur. Dit vraagt echter een omslag van de industrie & de overheid in hun denken en doen.

Deze transitie voor elkaar krijgen vraagt om visie, lef en leiderschap. Kortom, regie. Met onze brede kennis van circulariteit binnen de energiesector pakken wij de regie en brengen we Nederland op tijd naar de doelen.


Wat we doen


Onze circulariteitsexperts houden zich al jaren bezig met state-of-the-art onderzoek en advisering voor uiteenlopende opdrachtgevers omtrent deze urgente kwesties. Het bekendste voorbeeld hiervan is de totstandkoming van The Circular Wind Hub. Vanuit een verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben wij de keten geactiveerd en gemobiliseerd om te werken naar een circulaire windindustrie. Met onze expertise op het thema circulariteit en de Circular Wind Hub-community, versnellen wij de circulaire ketentransitie.

 

Onze diensten

Strategie
 • Strategisch advies
 • Verandermanagement
 • Onderzoeks- en pilotprogramma's
 • Personeelsbeleid en werving
 • Beleidsreview
 • Review diensten
 • Tender management (Beïnvloeding, voorbereiding & definitief voorstel)
Innovatie
 • Innovatiemanagement
 • Ontwikkeling van technische ontwerpen
 • Toegepast R&D projectmanagement
 • Innovatiechallenges
 • Duurzaam business development
 • Ontwikkeling van business cases
Communicatie
 • Marketing & communicatie
 • Public Affairs en lobby
 • Kennisverspreiding
 • Community buidling & management
 • Panel moderatie en presentatie
 • Stakeholder onderzoek- en management
Contract & Constructie
 • QAQC
 • Contractmanagement
 • Documentbeheer
 • QC specialist WTG en BOPs
 

Waarom wij ons bezig houden met circulariteit

50%

Minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 ten opzichte van 2016. Op weg naar een volledig circulaire economie in 2050 is dit tussendoel gesteld door de Nederlandse overheid.

100%

Circulaire economie in 2050. Een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat, dat is het doel van Nederland.

250+

Partners in de Circular Wind Hub. De grootste community van mensen die werkt aan het verhogen en versnellen van circulariteit in de windsector.

SDG 12

Sustainable Development Goal 12 Responsible Consumption & Production Duurzame productie en consumptie, richt zich op een efficiënter gebruik van grondstoffen. Dit verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

⸻ ons succesverhaal

The Circular Wind Hub


In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ECHT de hele windindustrie gemobiliseerd om holistisch te werken aan de transitie naar volledige circulariteit.


The Circular Wind Hub bestaat uit een drietal fases. Van (1) mobilisatie (het Moonshot project), (2) uitwerking in circulaire hubs en werkgroepen tot (3) het uitvoeren van projecten.

⸻ bedrijven waar wij voor werken op gebied van circulariteit

Klanten waar we echt trots op zijn

Note: Carousel will only load on frontend.

⸻ Meer weten over onze circulariteitsprojecten?

Nina helpt je graag!


Heb je een vraag over ecologie? Dan ben je bij Nina op het juiste adres!
Stuur een mailtje (bij voorkeur in het Engels) naar Nina en ze helpt je graag verder.