Ga naar de inhoud
Zoek

Duurzaamheid als kans voor waardecreatie?

Dat is wat ons betreft geen vraag maar een gegeven. Toch zijn er veel verschillende meningen over dit onderwerp. In eerste instantie waaide de tweespalt over uit de VS waar verschillende republikeins-georiënteerde staten zelfs ESG-beleggen (Environment, Social, Governance) willen verbieden. Bedrijven worden uitgesloten van overheidscontracten als zij duurzaamheid voorop stellen (!). In Nederland werd recent een VVD-motie aangenomen waarbij voor pensioenfondsen wordt vastgesteld dat principes, moraliteit en pogingen om de wereld leefbaar te houden voor kinderen en kleinkinderen geen rol mogen spelen bij hun beleggingskeuzes. Dat zijn toch geen moties die je in deze tijd nog zou verwachten.

Op dit platform ontstaan ook levendige discussies naar aanleiding van een heldere column van Mathijs Bouman. Die sprak zich in heldere bewoordingen uit over de ingediende motie.

Een recente studie van Morgan Stanley heeft daarentegen als conclusie dat het overgrote deel van de bedrijven duurzaamheid ziet als een manier om waarde te creëren, bijvoorbeeld door hogere inkomsten maar ook door lagere kapitaalkosten. Het betrof een wereldwijd onderzoek in verschillende sectoren waarbij slechts 1% aangaf dat duurzaamheid niet relevant was voor de langetermijnstrategie van het bedrijf. Dat lijkt mij op zijn minst hoopgevend en meer dan voldoende reden om duurzaamheid in het beleggingsbeleid te omarmen en in te spelen op de kansen die er zijn. Daarnaast staan wij binnen de ECHT Community voor een mooiere wereld voor de volgende en huidige generatie. Daarin past een duurzaam beleggingsbeleid uitstekend, altijd in combinatie met een goed rendement dat past bij de doelstellingen van de familie waar wij voor werken. Vanuit ECHT Family Office gaan we natuurlijk graag met u in gesprek over dit onderwerp.