Ga naar de inhoud
Zoek

ECHT Estate

Over ons

Wij maken werk van duurzaamheid!

eco-friendly-gebouw-scaled

Meer over ons

Wij zijn er van overtuigd dat het verbeteren van de gebouwde omgeving nodig is voor een toekomstbestendige en leefbare planeet. De toekomst van gebouwen en gebieden zijn wat ons betreft dan ook duurzaam, circulair en evenwichtig. Met deze transitie kan de vastgoedsector een enorme bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Parijsakkoord en de positieve doorontwikkeling van steden en communities.

Hoe doen wij dit? 

Onze activiteiten zijn gericht op de transitie naar een duurzame, circulaire en evenwichtige gebouwde omgeving. Daarbij richten wij ons op gebouwen, gebruikers en gebieden. Gebaseerd op de vraagstelling adviseren wij op strategisch niveau en organiseren wij de benodigde resources en het proces. Als regisseur zetten wij onze ECHT Community in met kennis, ervaring, netwerk en capaciteit om doelen te bereiken.

Wij nemen regie 

Als asset management en adviesorganisatie zijn onze activiteiten gericht op het optimaliseren van de prestaties en waarde van vastgoed over de gehele levenscyclus. Wij richten ons op aankoop en acquisitie, waarde optimalisatie, portefeuille strategieën en voeren regie over het operationeel, commercieel, maatschappelijk en financieel management. Kennis, ervaring, netwerk en innovatieve technologie zetten wij in om onze doelen te bereiken.

Onze activiteiten op het gebied van transitie

Wat we doen

Vanuit onze expertises bieden wij de dienstverlening aan, toepasselijk in alle fases van de levenscyclus van gebouwen (grondexploitatie, projectontwikkeling, exploitatie en sloop).

De vastgoed- en bouwsector zijn verantwoordelijk voor 38% van de jaarlijkse CO2-uitstoot wereldwijd en 13% van de CO2-uitstoot van Nederland. Voor het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord – en om opwarming van de aarde terug te dringen – dient de CO2-uitstoot te worden teruggebracht tot het niveau CO2-neutraal in 2050. Wij zijn erop gericht CO2-emissies terug te dringen en om gebouwen en gebieden duurzaam, inclusief, veilig en veerkrachtig te maken met behoud van een goed financieel rendement. Onze kennis, expertise en netwerk zetten wij in om de vastgoedsector te helpen toekomstbestendig te worden en de regie te nemen in deze transitie. Ons werk raakt alle fases in de levenscyclus van gebouwen. Van planontwikkeling en nieuwbouw, beheer en tussentijdse aanpassingen, tot demontage en circulariteit. Ons netwerk is aangesloten bij de overheid, NGOs, onderwijs en het bedrijfsleven. 

Management

ECHT Estate is een toonaangevend vastgoedbedrijf dat zich richt op interim-management en asset management, met expertise in commercieel, financieel, technisch en maatschappelijk beheer. Ze optimaliseren vastgoedwaarde door strategische investeringen en bieden uitgebreide property management diensten. Door transparant stakeholdermanagement bevorderen ze samenwerking en vertrouwen, wat leidt tot succesvolle projecten en tevreden huurders. ECHT Estate staat voor kwaliteit en integriteit in vastgoedbeheer.

Advies

ECHT Estate biedt strategisch advies, optimalisatie en heronderhandeling van contracten, waaronder 'green leases'. Ze monitoren wet- en regelgeving, analyseren circulariteit van materialen, tenden grondstoffen en voeren marktconsultaties uit.

Implementatie

ECHT Estate leidt gebiedsontwikkelingen en nieuwbouwprojecten, van aankoopstrategie tot property management en exit. Ze maken vastgoedportefeuilles Paris Proof door ESG/verduurzamingsbeleid te implementeren, ESG/energieprestaties te inventariseren, en 'net to zero' roadmaps op te stellen.