Ga naar de inhoud
Zoek

Vanuit visie naar ECHTE actie

Expertise

Op elk niveau beweegt ECHT mee in verandering en leggen we effectieve verbindingen die nodig zijn tussen beleid en uitvoering, tussen mensen en expertise en daarmee tussen uitdaging en oplossing. Daarmee maken we onze naam ook waar: we zijn ECHT gedreven regisseurs in de energietransitie.

16. Noordzee Overleg shutterstock_560974420

We bieden onze opdrachtgevers ondersteuning door strategisch advies en consultancy, project- en programmamanagement, bedrijfsscans, stakeholder management en business intelligence. Dat geldt vooral voor de onderwerpen die wij zien als gamechangers, maar ook voor andere actuele thema’s binnen de energietransitie zoals security, systeemintegratie en industrie.

Van ontwerpfase tot ontmanteling, onze interesses zijn breed en ons werkveld is heel divers. Zitten we met regelmaat aan een directietafel voor de ontwikkeling van een duurzame toekomstvisie of in een tenderteam voor een grote aanbesteding, je komt onze ECHT collega’s ook tegen op projectsites voor het in kaart brengen van materiaalgebruik of als partner in onderzoeks- of uitvoeringsprogramma’s voor natuurversterking of recycling van windmolenbladen.

Gamechangers in de energietransitie

Ons werkveld en expertises

Met onze ervaring als bruggenbouwer, aanjager en business partner, zetten wij ons met hart en ziel in voor bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en overheden die zoeken naar strategische én pragmatische oplossingen voor actuele thema’s binnen de energietransitie.

Circulariteit

Onvermoeibaar werken wij aan het verbeteren van transparantie, duurzaamheid en traceerbaarheid van materialen binnen de energiesector. Ons streven is een volledig circulaire keten.

Human Capital

Zonder mensen geen verandering. Ons doel is een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een solide opleidingssysteem, waar vraag en aanbod van gekwalificeerd personeel goed op elkaar zijn afgestemd.

Medegebruik

Wij zien balans in de verschillende transities op zee, met respect voor ecologische, economische en maatschappelijke waarde, als een voorwaarde voor duurzaam ruimtegebruik in de blauwe economie.