Ga naar de inhoud
Zoek
Kustcoalitie-copy

Human Capital

Zonder mensen geen verandering. Ons doel is een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een solide opleidingssysteem, waar vraag en aanbod van gekwalificeerd personeel goed op elkaar zijn afgestemd.

De visie van ECHT

The War on Talent

De beperkte beschikbaarheid van personeel is een belemmering voor het realiseren van de energietransitie. Onze missie is om bij te dragen aan de instroom van voldoende (toekomstig) talent. Samen met de sector en overheden kunnen we dit voor elkaar krijgen; een efficiënt en effectief werkend ecosysteem is essentieel!

ECHT & Human Capital

20.Kust Coalitie

Voldoende personeel voor de energietransitie krijgen en behouden, het human capital beleid inrichten en structureren wat daarvoor nodig is, vraagt om regie. Met onze diepgaande en brede kennis van human capital consultancy binnen de energiesector nemen wij de leiding en samen zorgen wij ervoor dat Nederland de transitie naar duurzame energie tijdig en succesvol kan volbrengen.

Wij zijn gespecialiseerd in het coördineren van complexe processen waarbij human capital centraal staat. Met een focus op projectmanagement en programmamanagement bieden wij op maat gemaakte oplossingen aan, die de ontwikkeling van human capital bevorderen.

Onze aanpak richt zich op de behoeften van zowel individuen als organisaties, waarbij we zorgen voor effectieve samenwerking en maximale impact. Zo werken wij met diverse projecten aan het verbinden van bedrijven binnen de energietransitie met onderwijsinstellingen en overheidsinstanties om zo (nieuwe) studenten te enthousiasmeren voor een veelbelovende loopbaan in de duurzame energiesector.

Binnen die projecten zijn wij zowel de strategische als ook de uitvoerende partij en hebben wij met partnerorganisaties initiatieven met impact ontwikkeld. Van ons mag je verwachten dat wij in huidige en toekomstige projecten door blijven werken aan de doorstroom van nieuwe talenten voor de duurzame energiesector!

 

Facts & figures

Het grotere plaatje van Human Capital

300

Studenten uit het MBO onderwijs

gaan jaarlijks aan de slag in de windsector.

15.000

Nieuwe arbeidskrachten

uit het MBO en HBO zijn nodig in 2030 om de windenergietransitie op zee te laten slagen.

28.000

Extra banen in 2030.

Dat is de verwachte stijging in het aantal voltijdsbanen in de energietransitie volgens de NVDE.

SDG 8

Sustainable Development Goal 8

Sustainable Development Goal 8: Waardig werk en economische groei. Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

Meer weten over Human Capital?

Joost helpt je graag!

338997a6-0c18-4435-8131-11bc545aa579-e1714547630637-960x720