Ga naar de inhoud
Zoek
succesverhaal_drn

Medegebruik

Wij zien balans in de verschillende transities op zee, met respect voor ecologische, economische en maatschappelijke waarde, als een voorwaarde voor duurzaam ruimtegebruik in de blauwe economie.

De visie van ECHT

Geen groen zonder blauw!

Met een gezonde oceaan als basis, pionieren wij op het gebied van ruimtegebruik en natuurversterking op zee. In het energiesysteem binnen de duurzame blauwe economie wordt meervoudig ruimtegebruik de norm. Wij maken ons hard voor toekomstbestendige economische activiteiten waarin er een balans bestaat tussen energie (klimaatdoelstellingen), natuur en voedselvoorziening uit de Noordzee. 

24. Offshore Wind Finance

De Noordzee is één van de drukst gebruikte zeeën met grote spanning op het ruimtegebruik.  Juist omdat de druk op de Noordzee toeneemt, is extra inspanning nodig om de kwaliteit van het ecosysteem te verbeteren. Het Noordzeeakkoord (NZA) legt afspraken vast voor een goede balans tussen de energietransitie, natuurherstel en ruimte voor de voedseltransitie. Om de afspraken uit het akkoord van Parijs na te komen, wordt er tegelijkertijd een toename verwacht van ruimtegebruik op zee voor economische activiteiten waar op land geen ruimte voor is. Dit leidt tot een forse groei van wind op zee.

Met oog voor de balans en de belangen in alle huidige transities op zee (voedsel, natuur, energie), ondersteunt ECHT overheden, NGO’s en bedrijfsleven bij de ontwikkeling en uitvoering van programma’s en beleid rondom natuurversterking, ruimtegebruik en gebiedsontwikkeling. 

Multi-functioneel ruimtegebruik op zee is een leidend principe waarbij een gebiedsgerichte aanpak en ‘nature based’ centraal staat. In de voedselvisie van de Nederlandse overheid is vastgelegd dat de aard en omvang van de visserijvloot moet passen binnen het perspectief van een gezonde Noordzee. 

Sinds 2021 wordt ecologie ook meegenomen in de tendercriteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de tenderregelingen uitvoert voor wind op zee. Deze ontwikkeling zal zich naar verwacht onveranderd voortzetten en steeds meer vorm en relevantie krijgen in de offshore energiesector.


Facts & figures

Het grotere plaatje van Medegebruik

13,7%

Beschermd natuurgebied in de Noordzee in 2023.

Voor een rijk ecosysteem heeft de natuur de ruimte nodig om te ontwikkelen. Binnen de Nederlandse Noordzee is hiervoor in het Noordzeeakkoord afgesproken dat het in 2023 om 13,7% van de oppervlakte gaat, groeiend naar 15% in 2030.

1284

Soorten in de Nederlandse Noordzee. 

Niet alleen vissen, maar ook verschillende wormen, planten en schelpdieren leven in de Nederlandse Noordzee. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem.

5

Offshore windparken

 waarbij nu al gewerkt wordt aan versterking van de ecologie. Windparken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van het Noordzee ecosysteem. Inmiddels vinden er bij vijf windparken al testen plaats, en is ecologie een belangrijk onderdeel geworden van tenders voor nieuwe offshore windparken.

SDG 14

Sustainable Development Goal 14

SDG 14: Life underwater heeft als doel het beschermen en gezond gebruik maken van onze zeeën, oceanen en mariene hulpbronnen. Met ons werk dragen wij bij aan het halen van dit doel.

Meer weten over medegebruik?

Kim helpt je graag!

_DSC6639