Een gezonde Noordzee

Ecologie


De Noordzee staat onder druk. Een steeds grotere groep gebruikers neemt zijn deel in waardoor de natuur de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Wij geloven er echter in dat de nieuwe ontwikkelingen ook kansen met zich meebrengen voor de natuur. Door activiteiten slim te combineren, bijvoorbeeld met natuur in een windpark, kunnen beide elkaar versterken en neemt de druk op de Noordzee af met een verbetering in de ecologie als resultaat.

Deze transitie voor elkaar krijgen vraagt om visie, lef en leiderschap. Kortom, regie. Met onze brede kennis van ecologie pakken wij de regie en brengen we Nederland op tijd naar de doelen. 


Wat we doen


ECHT investeert mensen en middelen in het vergroten van de ecologische draagkracht van de Noordzee. Vanuit de gedachte van SDG 14 ‘leven onder water’ werken wij met diverse projecten mee aan de noodzakelijke versterking van de ecologische ruimte in zee. Dit doen wij onder andere voor De Rijke Noordzee, door onderzoek naar de ideale omstandigheden voor optimale natuurversterking en toepassing bij windparken op de Noordzee. Wij zetten in op de unieke kansen van wind op zee voor de bevordering van biodiversiteit en natuur!

Onze diensten

Strategie
 • Strategisch advies
 • Verandermanagement
 • Onderzoeks- en pilotprogramma's
 • Personeelsbeleid en werving
 • Beleidsreview
 • Tender management (Beïnvloeding, voorbereiding & definitief voorstel)
Innovatie
 • Innovatiemanagement
 • Ontwikkeling van technische ontwerpen
 • Toegepast R&D projectmanagement
 • Innovatiechallenges
 • Duurzaam business development
 • Ontwikkeling van business cases
Communicatie
 • Marketing & communicatie
 • Public Affairs en lobby
 • Kennisverspreiding
 • Community buidling & management
 • Panel moderatie en presentatie
 • Stakeholder onderzoek- en management
Contract & constructie
 • QAQC
 • Contractmanagement
 • Documentbeheer
 • QC specialist WTG en BOPs
 

Waarom wij ons bezig houden met ecologie

13,7 %

Beschermd natuurgebied in de Noordzee in 2023. Voor een rijk ecosysteem heeft de natuur de ruimte nodig om te ontwikkelen. Binnen de Nederlandse Noordzee is hiervoor in het Noordzeeakkoord afgesproken dat het in 2023 om 13,7% van de oppervlakte gaat, groeiend naar 15% in 2030.

1284

Soorten in de Nederlandse Noordzee. Niet alleen vissen, maar ook verschillende wormen, planten en schelpdieren leven in de Nederlandse Noordzee. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem.

5

Windparken waarbij nu al gewerkt wordt aan versterking van de ecologie. Windparken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van het Noordzee ecosysteem. Inmiddels vinden er bij vijf windparken al testen plaats, en is ecologie een belangrijk onderdeel geworden van tenders voor nieuwe offshore windparken.

SDG 14

Sustainable Development Goal 14: Life underwater heeft als doel het beschermen en gezond gebruik maken van onze zeeën, oceanen en mariene hulpbronnen. Met ons werk dragen wij bij aan het halen van dit doel.

⸻ ons succesverhaal

De Rijke Noordzee


Met De Rijke Noordzee grijpen we de unieke kans die windmolenparken bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Zo helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering, en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee.


We plaatsen kunstriffen en zetten oesters uit om het zeeleven te helpen floreren. Daarbij onderzoeken we wat de ideale omstandigheden voor optimale natuurversterking zijn. De opgedane kennis willen we laten toepassen in alle windparken op de Noordzee.

⸻ bedrijven waar wij voor werken op gebied van ecologie

Klanten waar we echt trots op zijn

Note: Carousel will only load on frontend.

⸻ Meer weten over onze ecologie projecten?

Erwin helpt je graag!


Heb je een vraag op gebied van ecologie? Of over één van onze ecologie projecten?
Neem dan contact op met Erwin. Hij is onze ecologie expert.