Project were we proud of

Our
Success stories


With the team of ECHT, we work on many beautiful projects. We are proud to call these our success stories. The common denominator is that these projects make a real impact on facilitating and accelerating the energy transition.

Read more about our real work below in the various success stories!


20 October 2023

Decommissioning of offshore wind farms

De Rijke Noordzee grijpt de unieke kans die offshore windparken bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Door de verschillende praktijkprojecten die het programma omvat, doet De Rijke Noordzee veel kennis en inzicht op in natuurverbetering in windparken.Ook onderzoekt het programma of natuurwaarden die zijn gecreëerd of ontstaan in offshore windparken ook na […]
19 September 2023

Verkenning Cybersecurity Wind op Zee

De offshore windsector (Wind op Zee) vervult een sleutelrol voor de Nederlandse energietransitie in het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. Echter, deze snelle groei en de digitalisering van de energiesector heeft geleid tot een toename aan kwetsbaarheden op het gebied van cyberveiligheid van de kritische infrastructuur. Onder leiding van Hans Timmers (Managing Director) heeft adviesbureau […]
15 December 2022

Circular
Wind Hub

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ECHT de hele windindustrie gemobiliseerd om holistisch te werken aan de transitie naar volledige circulariteit. The Circular Wind Hub bestaat uit een drietal fases. Van (1) mobilisatie (het Moonshot project), (2) uitwerking in circulaire hubs en werkgroepen tot (3) het uitvoeren van projecten.
15 December 2022

Offshore Experience

De Offshore Experience is een jaarlijks evenement in Den Helder rondom de ‘duurzame blauwe economie’ als centraal thema. Het wordt georganiseerd door ons communicatielabel echt zichtbaar. in samenwerking met ECHT en andere partners. Een dag vol inzichten, netwerken en vooral ervaringen rondom de duurzame blauwe economie.
15 December 2022

De Rijke
Noordzee

Met De Rijke Noordzee grijpen we de unieke kans die windmolenparken bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Zo helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee. Erwin Coolen leidt namens ECHT het programma.
8 December 2022

Nationaal Programma RES

Één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van 35TWh hernieuwbare energie op land in 2030. Dertig regio’s werken hieraan middels de Regionale Energie Strategie (RES). Zij worden ondersteund door het Nationaal Programma RES (NP RES). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een van de opdracht gevende partijen.