Ga naar de inhoud
Zoek

Klimaatweek – Reden voor een feestje? 

Het is u misschien ontgaan, maar we zitten midden in de Klimaatweek. Jawel. De week van het jaar dat we extra aandacht hebben voor het klimaat vanuit onze overheid. 

Is dat nou wel nodig hoor ik u zeggen. We doen het hele jaar toch al veel aan klimaat? Daar heeft u helemaal gelijk in. In onze klimaatbubbel zijn we hier dagelijks mee bezig. Maar daarbuiten zijn er, helaas, nog heel veel andere problemen die voor veel mensen belangrijker zijn (terecht overigens). Daarom is het aan ons als klimaatbubbelaars de taak om deze week weer eens iedereen te betrekken om te laten zien dat het klimaat ook de aandacht blijft verdienen. 

En aangezien dat niet altijd even makkelijk is, heb ik een aantal redenen voor een klein klimaatfeestje op een rijtje gezet: 

In 2013 bedachten we in het Energieakkoord dat we binnen 10 jaar wilden groeien van 228 MW wind op zee naar 4500 MW. Een bijna vertwintigvoudiging die we met z’n allen hebben gedaan de afgelopen jaren. Binnen planning, met minder budget dan gedacht. Reden één voor een feestje deze week. 

In 2019 hebben we een Klimaatakkoord gesloten in Nederland. Dit had als doel 55% CO2-reductie in 2030 (t.o.v. 1990). In 2022 kwam de regering daar nog overheen door dit doel op te hogen naar 60%. En voor het eerst lijkt het erop dat dit doel ook in zicht is volgens de wetenschappers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Reden nummer twee voor een feestje! 

Ook qua uitgaven aan hernieuwbare energie gaat het voor de wind. Waar we in 2018 voor elke dollar die we uitgaven aan fossiele energie een dollar uitgaven aan renewables, geven we inmiddels 1,80 dollar uit voor elke dollar aan fossiele energie. (EIA WEO pagina 84). Dit betekent dat de investeringen dus rap oplopen en we eindelijk echte stappen zijn gaan zetten. Reden nummer drie voor een feestje! 

Betekenen al deze redenen voor feestjes dan dat we er al zijn? Zeker niet. Dat de eerste stappen met Wind op Zee gezet zijn betekent nog lang niet dat we klaar zijn. Er moet nog een vervijftienvoudiging plaatsvinden tot 70 GW in 2050, met alle nieuwe hindernissen die we onderweg nog gaan tegenkomen (waarover binnenkort meer).  

Dat de doelen voor 2030 in beeld komen betekent nog lang niet dat we ze gaan halen. Zo zit er nog veel onzekerheid in de ontwikkelingen en is het doel de bovenkant van de uitgerekende scenario’s, niet de onderkant.  

En de komende jaren moet er nog veel meer geld worden geïnvesteerd in ons energiesysteem. Zo verwachten alleen de netbeheerders al €60 miljard te investeren tot 2030 in het netwerk. Daar komen nog de investeringen in opwek en verbruik bovenop, naast het in stand houden van ons huidige systeem tijdens de transitie. Mooi dus dat de verhouding verbeterd is, maar we moeten vooral focus houden op verdere groei van de financiering. 

Laten we deze week dus vooral even genieten van het tussentijdse succes. Dan gaan we vanaf volgende week nog veel harder verder om de voorspellingen ook uit te laten komen.