wij zijn echt

Met onze mensen versnellen wij de energietransitie richting een groene en duurzame blauwe economie


Ons (energie)systeem moet volledig om. Het overmatige gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen eist zijn tol van het klimaat, onze aarde en voor het leven van toekomstige generaties. De balans tussen wat wij consumeren van de aarde en wat zij ons kan bieden is scheefgegroeid. Wij nemen meer van de aarde dan zij ons jaarlijks kan geven. In 2022 viel dit moment, internationaal bekend als ‘Earth Overshoot Day’ op 28 juli en voor Nederland zelfs al op 12 april. Voor een gezonde aarde moet deze datum zover opschuiven dat deze verdwijnt van de kalender.

Tegelijkertijd moet ons energiesysteem naar complete klimaatneutraliteit (conform de Klimaatwet). De energietransitie laat daarom niet op zich wachten: liever gisteren dan vandaag de nodige veranderingen. Deze transitie vraagt om een bewustwordingsproces binnen maatschappij, bedrijfsleven en politiek. Het vergt een verandering van denken en een verandering van doen. Het vraagt om het maken van keuzes en daarmee creëren van kansen. De transitie ECHT voor elkaar krijgen vraagt om visie, lef en leiderschap, kortom, regie.


Door een sterk besef van deze urgentie en inzichten vanuit ervaringen binnen de energietransitie, sloegen Hans Timmers (oud-voorzitter van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en boegbeeld binnen de windindustrie) en Erwin Coolen (ervaren ondernemer en bestuurder binnen de duurzame (offshore)energie-industrie) in 2018 de handen ineen en startten zij transitiebureau ECHT Regie in Transitie (ECHT). Inmiddels is het team van ECHT sterk gegroeid met een brede waaier aan expertises en achtergronden. Het uitgangspunt is gelijk gebleven: regie nemen in de transitie. Met het team van ECHT werken wij aan het versnellen van de energietransitie, richting een groene en duurzame blauwe economie!

“De energietransitie betekent verandering en daar kun je niet snel genoeg mee beginnen, er is al weerstand genoeg. Als ECHTe sparring partner onze expertise, ondernemerschap en netwerk inbrengen om deze verandering te helpen realiseren binnen de gestelde termijnen van het klimaat akkoord. Het hogere doel van ECHT is Earth Overshoot Day terugbrengen naar de balans die de aarde verdient, namelijk 365 dagen!”

Hans Timmers

Sinds de oprichting hebben wij al bijgedragen aan vele mooie projecten. De gemene deler is dat al onze projecten écht impact maken. Voor de facilitering en versnelling van de energietransitie of ter verbetering van het welzijn van mens & natuur en ecologie op land & op zee. Hierbij vormen een aantal van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties VN) een belangrijke leidraad. Als opvolgers van de Millenniumdoelen, zijn de SDG’s in het leven geroepen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Dit vormt voor de klimaat- en energietransitie dan ook een belangrijke tussenmeting richting 2050. Specifiek richten wij ons op het behalen van SDG’s 7 (betaalbare & duurzame energie), 8 (eerlijk werk & economische groei), 12 (verantwoorde productie & consumptie), 13 (klimaatactie), 14 (leven in het water) & 17 (partnerschappen om de doelstellingen te bereiken). 

 

“Een gezonde Noordzee is de sleutel tot het halen van de Nederlandse klimaatdoelen. We kunnen vanuit ons vanuit hier voorzien van voedsel en energie met respect voor de natuur. Een duurzame blauwe economie. Geen Groen zonder Blauw!”

Erwin Coolen

Deze SDG’s liggen in lijn met onze voornaamste expertises: Ecologie, Energie, Circulariteit en Human Capital. Vanuit deze invalshoeken faciliteren wij de energie- en bredere systeemtransitie en brengen wij hierin versnelling aan. Transitiemanagement is de kern van ons werk. Wij creëren resultaat door de inzet en combinatie van de juiste mensen, middelen en methoden. Daarbij zijn onze Communicatieprofessionals gespecialiseerd in het ontwikkelen van de passende communicatiestrategie die de boodschap van elk project echt zichtbaar. en effectief maakt.

Waar wij aan werken


Wij richten ons op vier grote, belangrijke thema’s die leidend zijn in al ons werk.
Earth Overshoot day


Wij werken toe naar een wereld waarin consumptie en productie balans zijn.

SDG's


Wij werken aan een betere wereld richting 2030 op basis van de UN Sustainable Development Goals.

Duurzame energie


Zonder energie staat de wereld stil, met duurzame energie werken wij aan een betere wereld.

Transitie


Wij werken aan een systeemverandering op weg naar een duurzame groene- en blauwe economie.

coworking-icon7coworking-icon7

Watch a video of our offices


Pellentesque facilisis massa quis. Aenean sed eros dolor ullamcorper set.