Ga naar de inhoud
Zoek

Privacybeleid

ECHT b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van zakelijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Gegevens die wij verwerken binnen ECHT b.v. worden alleen verwerkt als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ECHT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van deze website en ons vacatureplatform, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ECHT verstrekt.

ECHT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw bedrijfsnaam;
– Uw adresgegevens;
– Uw telefoonnummer;
– Uw CV;
– Uw e-mailadres;

WAAROM ECHT GEGEVENS NODIG HEEFT

ECHT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

HOE LANG ECHT GEGEVENS BEWAART

ECHT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bezoekersstatistieken die verzameld worden met Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Delen van uw gegevens met derden doen we niet.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ECHT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ECHT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ECHT maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres van uw computer (IP-adres)) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacyverklaring van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt ECHT onder andere de volgende data:
– het aantal unieke bezoekers;
– hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
– welke pagina’s gebruikers bekijken;
– hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
– bij welke pagina gebruikers de website verlaten;

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ECHT heeft hier geen invloed op.

ECHT heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot uw privacy:
– er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
– het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
– ‘gegevens delen’ is uitgezet;
– er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@echt.community ECHT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ECHT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ECHT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ECHT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ECHT op via info@echt.community.

www.echt.community is een website van ECHT regie in transitie.

ECHT is als volgt te bereiken:
Adres: Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht

hans@echt.community
erwin@echt.community
directeuren en bestuur van ECHT b.v.