Onze expertise

Transitie


Het laten veranderen van het energiesysteem is de kern van ons werk. Dit doen wij door middel van transitiemanagement. Wij werken aan een systeemverandering in de energiesector zodat deze zo snel als mogelijk 100% duurzaam wordt en tegelijkertijd een integraal onderdeel van de circulaire economie. Dit betekent dat al onze projecten bijdragen aan de energietransitie, met daarbij specifieke aandacht voor het aandeel in het grotere geheel.


De ECHT community 


De energietransitie versnellen doet niemand alleen. Dit vraagt juist om samenwerking tussen een grote groep partijen die samenwerkt richting hetzelfde doel; een community. Bij ons werk maken wij veelvuldig gebruik van onze community van versnellers, de ECHT community. Door de jaren heen hebben wij met veel partijen in de community, binnen en buiten de energiesector, samengewerkt aan projecten die impact maken. Door snel te schakelen tussen verschillende expertises, kwaliteiten en perspectieven wordt er effectief resultaat behaald voor onze klanten.


De realisatie van The Circular Wind Hub is een succesvol voorbeeld van wat de bundeling van krachten kan opleveren voor de versnelling van zowel de energietransitie als de transitie naar een circulaire economie. Met onze community werken wij aan resultaat binnen onze expertisegebieden.

 

Wat we doen op het gebied van transitie


Transitieversnelling is ons doel en transitiemanagement ons werk. Wij, ECHT (regie in transitie), zijn een transitiebureau dat kennis, vaardigheden en ervaring inzet voor bedrijven, onderwijs en overheid om de energietransitie te versnellen richting een groene en duurzame blauwe economie. Onze professionals werken hieraan vanuit de ECHT expertisethema’s: Ecologie, Energie, Circulariteit, Communicatie en Human Capital. Transitiemanagement is onze overkoepelende expertise en de rode draad binnen ons werk. Binnen deze thema’s beschikken wij over een unieke community aan organisaties die bijdragen aan de energietransitie.


Onze professionals zijn verbonden aan verscheiden projecten en programma’s met altijd hetzelfde doel: het versnellen van de energietransitie en verduurzamingsopgave waar wij in Nederland en Europa voor staan. Transitie staat altijd in relatie tot tijd en verandering binnen een complex speelveld. Zo ook de energietransitie. Om de urgente duurzaamheidsambities te kunnen behalen en verdere klimaatverandering tegen te gaan, moet de energietransitie sneller en beter.


Meer duurzame en circulaire (wind) energieproductie, inzetten op natuurversterking, meer mensen in transitie aan het werk en een breder draagvlak. Wij nemen hierin de regierol op ons. Voor diverse opdrachtgevers, privaat en publiek, met versnelling als blijvend streven. Wij zetten de juiste mensen, middelen en methoden in voor échte impact.

⸻ Meer weten over onze projecten op gebied van transitie?

Hans helpt je graag!


Van complexe strategische vraagstukken tot en met operationele opgaven, transities maken en versnellen is samenwerken! Benieuwd naar wat wij en onze community voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Hans!