Ga naar de inhoud
Zoek

Regisseur in het verduurzamen van bedrijventerreinen

Vorige week was ECHT Estate aanwezig op de Provada2024, de grootste vastgoedbeurs van Nederland waar publieke en private partijen elkaar ontmoeten.

Een veelgehoorde trend en uitdaging, waarmee veel (vastgoed)partijen worstelen, is de energietransitie en het zeer actuele probleem van netcongestie. Met name voor bedrijventerreinen is hier nog veel winst te behalen, net als voor andere uitdagingen en transities op het gebied van waterbeheer, hittereductie en verbetering van biodiversiteit en circulariteit.

Bedrijven kunnen die gewenste transities vaak niet alleen oplossen. Een gezamenlijke aanpak waarin alle betrokkenen worden aangehaakt en gehoord verbetert de kans op succes aanzienlijk.
Het is daarom essentieel om samen te werken met alle partijen in de keten op basis van vertrouwen en consensus, met een breed gedragen visie voor ogen die voor iedereen werkt en waarin bedrijven bereid zijn te investeren. Dit vergt een centraal aangestuurde en gestructureerde aanpak, waar regie wordt gevoerd op doelen en vooral op resultaten.

ECHT Estate kan deze rol goed invullen als onafhankelijke adviseur met expertise op het gebied van stakeholder- en projectmanagement, energie, gebouwde omgeving, biodiversiteit en circulariteit. Loop je hier tegenaan en wil je advies voor jouw bedrijventerrein (of alleen jouw gebouw of onderneming), neem dan contact op met Ismo Meijer of Carlo Welten